Home Workout
50 Burpee
Work:1/Rest:1
25 Burpee
Work:1/Rest:1
10 Burpee
Work:1/Rest:1
25 Burpee
Work:1/Rest:1
50 Burpee
Work:1/Rest:1

Not
Work:Çalışmayı bitirdiğin Süre
Rest:Çalışmayı bitirdiğin süre kadar dinlenme
İkisinin birbirine olan eşitliği